• β-紫罗兰酮 [14901-07-6]

 • 英文名:Irisone
 • 别名:4-(2,6,6-三甲基-1-环己-1-烯基)-3-丁烯-2-酮 4-(2,6,6-三甲基-1-环己烯基)-3-丁烯-2-酮 E-4-(2,6,6-三甲基-1-环己-1-烯基)-3-丁烯-2-酮 beta-紫罗兰酮
 • CAS号:14901-07-6 分子式:C13H20O 分子量:192.3
P94500-500ml β-紫罗兰酮 [14901-07-6] AR 500ml 500.00 促销价:350.00
P94509-100ml β-紫罗兰酮 [14901-07-6] AR 100ml 162.00 促销价:113.40
P94508-25ml β-紫罗兰酮 [14901-07-6] AR 25ml 58.00 促销价:40.60
P94501-25ml β-紫罗兰酮 [14901-07-6] GR 25ml 80.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P94500-500ml β-紫罗兰酮 [14901-07-6] AR 500ml 500.00 350.00 登录可见
P94500-500ml β-紫罗兰酮 [14901-07-6] AR 500ml 500.00 促销价:350.00
P94509-100ml β-紫罗兰酮 [14901-07-6] AR 100ml 162.00 113.40 登录可见
P94509-100ml β-紫罗兰酮 [14901-07-6] AR 100ml 162.00 促销价:113.40
P94508-25ml β-紫罗兰酮 [14901-07-6] AR 25ml 58.00 40.60 登录可见
P94508-25ml β-紫罗兰酮 [14901-07-6] AR 25ml 58.00 促销价:40.60
P94501-25ml β-紫罗兰酮 [14901-07-6] GR 25ml 80.00 80.00 登录可见
P94501-25ml β-紫罗兰酮 [14901-07-6] GR 25ml 80.00
 •  订货编号
 •  商品名称
 •  规格
 •  包装
 •  单价
 •  促销价
 •  会员价
 •  数量

化学性质

无色至淡黄色液体,在室温下具有特征香气。溶于乙醇,二乙酯和二氯甲中,微溶于水 熔点 -49°C 沸点 126-128 °C12 mm Hg(lit.) 密度 0.945 g/mL at 25 °C(lit.) 折射率 n20/D 1.52(lit.) 闪点 230 °F

质量标准

  

外观Appearance                                         无色至淡黄色液体
红外光谱鉴别Infrared spectrometry       和对照品匹配
纯度Purity                                                    ≥97.0% (GC)
Z-异构体(Z-Isomer)                                 ≤1.0%(GC)
比重Specific gravity (20/20°C)              0.942-0.946
折光率Refractive index n20/D                 1.518-1.522

  

危险性质

危险品标志  Xi,N
WGK Germany  2
危险类别码  38-51/53-36/37/38
安全说明  61-36/37/39-27-26

  

用途及存储

  密封干燥保存。