• MUG快速鉴定大肠试剂

P234274-250g MUG快速鉴定大肠试剂 [] BR 250g 询价
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P234274-250g MUG快速鉴定大肠试剂 BR 250g 询价 0.00 登录可见
P234274-250g MUG快速鉴定大肠试剂 [] BR 250g 询价
  •  订货编号
  •  商品名称
  •  规格
  •  包装
  •  单价
  •  促销价
  •  会员价
  •  数量

质量标准

  

 BR

  

危险性质

  

用途及存储

  密封干燥保存。