• (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4]

 • 英文名:(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
 • 别名:(R)-1-N-苄基-3-羟基哌啶 (R)-N-苄基-3-羟基哌啶
 • CAS号:91599-81-4 分子式:C12H17NO 分子量:191.27
P237392-500g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 250mg 165.00 促销价:107.25
P237390-5g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 5g 1331.00 促销价:865.15
P237399-1g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 1g 531.00 促销价:345.15
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P237392-500g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 250mg 165.00 107.25 登录可见
P237392-500g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 250mg 165.00 促销价:107.25
P237390-5g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 5g 1331.00 865.15 登录可见
P237390-5g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 5g 1331.00 促销价:865.15
P237399-1g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 1g 531.00 345.15 登录可见
P237399-1g (R)-(-)-1-苄基-3-羟基哌啶 [91599-81-4] ≥98% 1g 531.00 促销价:345.15
 •  订货编号
 •  商品名称
 •  规格
 •  包装
 •  单价
 •  促销价
 •  会员价
 •  数量

化学性质

沸点 275 °C(lit.)

比旋光度 -12 o (C=1 IN MEOH)

密度 1.07 g/mL at 25 °C(lit.)

折射率 n20/D 1.547(lit.)

闪点 >230 °F

质量标准

  

98%

  

危险性质

危险品标志  T 
危险类别码  25-36/37/38 
安全说明  26-45 
危险品运输编号  UN 2810 6.1/PG 3
WGK Germany  3

  

用途及存储

  密封干燥保存。