P193115-5g 伊红次甲基兰 [] BS 5g 80.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P193115-5g 伊红次甲基兰  BS 5g 80.00 80.00 登录可见
P193115-5g 伊红次甲基兰 [] BS 5g 80.00
P193104-5g 键那绿 [] GR 5g 383.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P193104-5g 键那绿  GR 5g 383.00 383.00 登录可见
P193104-5g 键那绿 [] GR 5g 383.00
P193011-10g 酸性络深绿G [] AR 10g 65.00
P193010-10g 酸性络深绿G [] CP 10g 55.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P193011-10g 酸性络深绿G  AR 10g 65.00 65.00 登录可见
P193011-10g 酸性络深绿G [] AR 10g 65.00
P193010-10g 酸性络深绿G  CP 10g 55.00 55.00 登录可见
P193010-10g 酸性络深绿G [] CP 10g 55.00
P192217-250g 消化棉 [] 1/2秒 250g 75.00
P192216-250g 消化棉 [] 2000秒 250g 88.00
P192215-250g 消化棉 [] 25秒 250g 85.00
P192214-250g 消化棉 [] 35秒 250g 97.00
P192213-250g 消化棉 [] 60秒 250g 83.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P192217-250g 消化棉  1/2秒 250g 75.00 75.00 登录可见
P192217-250g 消化棉 [] 1/2秒 250g 75.00
P192216-250g 消化棉  2000秒 250g 88.00 88.00 登录可见
P192216-250g 消化棉 [] 2000秒 250g 88.00
P192215-250g 消化棉  25秒 250g 85.00 85.00 登录可见
P192215-250g 消化棉 [] 25秒 250g 85.00
P192214-250g 消化棉  35秒 250g 97.00 97.00 登录可见
P192214-250g 消化棉 [] 35秒 250g 97.00
P192213-250g 消化棉  60秒 250g 83.00 83.00 登录可见
P192213-250g 消化棉 [] 60秒 250g 83.00
  • 铍试剂Ⅰ
  • 英文名:Beryllon I
  • 别名:(对硝基苯偶氮)甲苯二酚 2,4-二羟基-6-甲基-4′-硝基偶氮苯 4-(对硝基苯偶氮)苔黑酚 4-(对硝基苯偶氮)苔黑素
  • 分子式:C13H11N3O4
P191129-10g 铍试剂Ⅰ [] AR 10g 66.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P191129-10g 铍试剂Ⅰ  AR 10g 66.00 66.00 登录可见
P191129-10g 铍试剂Ⅰ [] AR 10g 66.00
P189610-500g 葡萄皮色素 [11029-12-2] AR 500g无货 265.00
P189619-500g 葡萄皮色素 [11029-12-2] 食品级 500g无货 233.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P189610-500g 葡萄皮色素  [11029-12-2] AR 500g无货 265.00 265.00 登录可见
P189610-500g 葡萄皮色素 [11029-12-2] AR 500g无货 265.00
P189619-500g 葡萄皮色素  [11029-12-2] 食品级 500g无货 233.00 233.00 登录可见
P189619-500g 葡萄皮色素 [11029-12-2] 食品级 500g无货 233.00
  • 异硫氰酸荧光素 [27072-45-3]
  • 英文名:Fluorescein isothiocyanate
  • 别名:5(6)-异硫氰酸荧光素 4’(或5’)-异硫氰酸荧烷 异硫荧光素 异硫氰酸荧光素(FITC)
  • CAS号:27072-45-3 分子式:C21H11NO5S 分子量:389.38
P189458-100mg 异硫氰酸荧光素 [27072-45-3] BR 100mg 179.00 促销价:125.30
P189457-50mg 异硫氰酸荧光素 [27072-45-3] BR 50mg 128.00 促销价:89.60
P189459-1g 异硫氰酸荧光素 [27072-45-3] BR 1g 699.00 促销价:489.30
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P189458-100mg 异硫氰酸荧光素  [27072-45-3] BR 100mg 179.00 125.30 登录可见
P189458-100mg 异硫氰酸荧光素 [27072-45-3] BR 100mg 179.00 促销价:125.30
P189457-50mg 异硫氰酸荧光素  [27072-45-3] BR 50mg 128.00 89.60 登录可见
P189457-50mg 异硫氰酸荧光素 [27072-45-3] BR 50mg 128.00 促销价:89.60
P189459-1g 异硫氰酸荧光素  [27072-45-3] BR 1g 699.00 489.30 登录可见
P189459-1g 异硫氰酸荧光素 [27072-45-3] BR 1g 699.00 促销价:489.30
P189242-20G OV-101色谱固定液 [] GC 20G 5399.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P189242-20G OV-101色谱固定液  GC 20G 5399.00 5399.00 登录可见
P189242-20G OV-101色谱固定液 [] GC 20G 5399.00
P189231-10G OV-1色谱固定液 [] GC 10G 1668.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P189231-10G OV-1色谱固定液  GC 10G 1668.00 1668.00 登录可见
P189231-10G OV-1色谱固定液 [] GC 10G 1668.00
P189169-500ml 喹钼啉酮 [] AR 500ml 366.00
订货编号 商品名称 规格 包装 单价 促销价 会员价 数量
P189169-500ml 喹钼啉酮  AR 500ml 366.00 366.00 登录可见
P189169-500ml 喹钼啉酮 [] AR 500ml 366.00